ورود اعضاء
پیام روز
زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد . < >
Skip Navigation Links

منطقه شکارممنوع گلگون با وسعتی بالغ بر 44153 هکتار زیستگاه خوبی برای قوچ و میش اوریال بوجود آورده است. هر چند تعارضات زیادی در منطقه وجود دارد اما بدلیل  قرار گرفتن در کریدور بین مناطق شمالی شهرستان و ارتفاعات مرکزی، از اهمیت خوبی برخوردار است.

موضوعات
نظرسنجی
انجمن حامیان طبیعت قهستان را چگونه ارزیابی می کنید؟نتایج ثبت رای