ورود اعضاء
پیام روز
طبیعت مظهر گویای وجود خداوند است ؛ تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است. < >
Skip Navigation Links

منطقه شکارممنوع لشکرگاه با وسعتی بالغ بر 12879 هکتار، هم مرز با استان خراسان رضوی و محل تلاقی مرز سه شهرستان گناباد، قاین و سرایان است. این منطقه مسیر مهاجرت قوچ و میش اوریال و دیگر حیات وحش موجود بین مناطق حفاظت شده هنگام در گناباد و شکارممنوع کمرسرخ سرایان میباشد.  
 

موضوعات
نظرسنجی
انجمن حامیان طبیعت قهستان را چگونه ارزیابی می کنید؟نتایج ثبت رای