ورود اعضاء
پیام روز
با ياري يكديگر زمين را پاك نگه داريم . < >
Skip Navigation Links
جستجو ابر متن
نتايج يافته شده براي ابر متن:
هوبره
تعداد نتايج:
3
 
Tag Cloud
1
منطقه پیشنهادی حفاظت شده پترگان و شکارممنوع تجنود
توضيحات: منطقه پیشنهادی حفاظت شده پترگان و شکارممنوع تجنود,زیستگاه گربه شنی, گربه وحشی, کاراکال, روباه شنی, شاه روباه, آهو، جبیر, هوبره, زاغ بور,پلنگ, کل و بز, قوچ و میش, گربه پالاس
كلمات كليدي: منطقه پیشنهادی حفاظت شده پترگان و شکارممنوع تجنود,زیستگاه گربه شنی, گربه وحشی, کاراکال, روباه شنی, شاه روباه, آهو، جبیر, هوبره, زاغ بور,پلنگ, کل و بز, قوچ و میش, گربه پالاس

Tag Cloud
2
منطقه حفاظت شده شاسکوه
توضيحات: منطقه حفاظت شده شاسکوه, قوچ و میش, پلنگ, گربه پالاس, کفتار, هوبره, زاغ بور, هما,شاهین, کرکس, کبک و تیهو
كلمات كليدي: منطقه حفاظت شده شاسکوه, قوچ و میش, پلنگ, گربه پالاس, کفتار, هوبره, زاغ بور, هما,شاهین, کرکس, کبک و تیهو

Tag Cloud
3
آغاز طرح آموزش زیست محیطی جوامع محلی روستاهای منطقه حفاظت شده شاسکوه
توضيحات: حامیان طبیعت قهستان,نشست دهیاران,اعضای شورا,روستاها,پاسگاه محیط بانی شیخعلی,کارشناس ارشد اداره حفاظت محیط زیست,محیط بانان پاسگاه, قاچاق آهو, دشت اسفدن,هوبره,نشست
كلمات كليدي: حامیان طبیعت قهستان,نشست دهیاران,اعضای شورا,روستاها,پاسگاه محیط بانی شیخعلی,کارشناس ارشد اداره حفاظت محیط زیست,محیط بانان پاسگاه, قاچاق آهو, دشت اسفدن,هوبره,نشست

1
موضوعات
نظرسنجی
انجمن حامیان طبیعت قهستان را چگونه ارزیابی می کنید؟نتایج ثبت رای