ورود اعضاء
پیام روز
از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم. < >
Skip Navigation Links
جستجو ابر متن
نتايج يافته شده براي ابر متن:
قاین
تعداد نتايج:
10
 
Tag Cloud
1
تماس با ما
توضيحات: , ارتباط با حامیان, تماس با موسسه, زیست محیطی,موسسه حامیان طبیعت قهستان,قاین,خراسان جنوبی,انجمن,محیط زیست,سامانه پیامک,ایمیل,تلفکس,سایت
كلمات كليدي: , ارتباط با حامیان, تماس با موسسه, زیست محیطی,موسسه حامیان طبیعت قهستان,قاین,خراسان جنوبی,انجمن,محیط زیست,سامانه پیامک,ایمیل,تلفکس,سایت

Tag Cloud
2
درباره موسسه
توضيحات:
كلمات كليدي: حامیان طبیعت قهستان, خراسان جنوبی, قاین, محیط زیست قاین, دکتر درویش , فرهنگ سازی و آموزش, زعفران, زرشک, کویر ,موسسه

Tag Cloud
3
منطقه شکارممنوع دشت اسفدن
توضيحات: منطقه شکارممنوع دشت اسفدن, حامیان طبیعت, قاین,
كلمات كليدي: منطقه شکارممنوع دشت اسفدن, حامیان طبیعت, قاین, محیط زیست قاین, موسسه حامیان قهستان, زیست محیطی

Tag Cloud
4
منطقه شکارممنوع لشکرگاه
توضيحات: منطقه شکارممنوع لشکرگاه ,قاین ,گناباد
كلمات كليدي: منطقه شکارممنوع لشکرگاه ,قاین ,گناباد, موسسه حامیان طبیعت قهستان,

Tag Cloud
5
کارگاه آموزش محیط زیست در روستای فندخت توسط موسسه حامیان
توضيحات: روستای فندخت, جوامع محلی, منطقه حفاظت شده شاسکوه,کارگاه آموزش, محیط زیست, طبیعت قهستان,حامیان طبیعت قهستان,موسسه زیست محیطی,قاین
كلمات كليدي: روستای فندخت, جوامع محلی, منطقه حفاظت شده شاسکوه,کارگاه آموزش, محیط زیست, طبیعت قهستان,حامیان طبیعت قهستان,موسسه زیست محیطی,قاین

Tag Cloud
6
اجرای طرح یک روز با محیط بان توسط موسسه حامیان، دبستان شهید فهمیده
توضيحات: طرح یک روز, محیط بان, دبستان شهید فهمیده , قاین
كلمات كليدي: طرح یک روز, محیط بان, دبستان شهید فهمیده , قاین

Tag Cloud
7
کارگاه آموزشی محیط زیست و بازیافت ویژه مربیان و مدیران پیش دبستانی ها و مهد کودک ها
توضيحات: کارگاه آموزشی محیط زیست, ویژه مربیان, مدیران پیش دبستانی ها, مهد کودک ها, قاین
كلمات كليدي: کارگاه آموزشی محیط زیست, ویژه مربیان, مدیران پیش دبستانی ها, مهد کودک ها, قاین

Tag Cloud
8
طرح همیار محیط زیست و یک ساعت با محیط بان ، دبستان دخترانه سما، پارک جنگلی قهستان
توضيحات: بستان دخترانه سما, قاین , پارک جنگلی قهستان, یک ساعت با محیط بان, طرح همیار محیط زیست , موسسه حامیان
كلمات كليدي: بستان دخترانه سما, قاین , پارک جنگلی قهستان, یک ساعت با محیط بان, طرح همیار محیط زیست , موسسه حامیان

Tag Cloud
9
جلسه ویژه اجرای طرح جنگلانه در اداره منابع طبیعی با حضور اعضای انجمن حامیان طبیعت
توضيحات: طرح جنگلانه, قاین , حامیان طبیعت قهستان, کارشناسان, بذر بومی, ادارات محیط زیست
كلمات كليدي: طرح جنگلانه, قاین , حامیان طبیعت قهستان, کارشناسان, بذر بومی, ادارات محیط زیست

Tag Cloud
10
گزارش تصویری طرح جنگلانه در پارک جنگلی قهستان توسط موسسه حامیان طبیعت
توضيحات: جنگلانه, قاین, سومین, حامیان طبیعت, 19 آذر, 1395, محیط زیست, انجمن, پارک جنگلی, قهستان, خراسان جنوبی
كلمات كليدي: جنگلانه, قاین, سومین, حامیان طبیعت, 19 آذر, 1395, محیط زیست, انجمن, پارک جنگلی, قهستان, خراسان جنوبی

1 2 3 4
موضوعات
نظرسنجی
انجمن حامیان طبیعت قهستان را چگونه ارزیابی می کنید؟نتایج ثبت رای