ورود اعضاء
پیام روز
زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد . < >
Skip Navigation Links
موسسه زیست محیطی حامیان طبیعت قهستان؛ سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است( با محدوده فعالیت درسطح استان خراسان جنوبی )که به همت تعدادی از دوستداران محیط زیست فعالیت های خود را به طور غیر رسمی از سال 1389 و در آبان ماه سال 1390 با شماره ثبت 61 در اداره ثبت و اسناد شهرستان قاین بطور رسمی آغاز و با هدف آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست با اجرای برنامه های مختلف گام بر میدارد.
 
چشم انداز: جهت حفظ رسالت زیست محیطی، فرهنگ سازی و آموزش محیط ز یست، حمایت از طبیعت و در راستای رسیدن به اهداف سبز منوط به داشتن محیطی سبز و سالم و بهبود محیط زیست کشور عزیزمان ایران
موضوعات
نظرسنجی
انجمن حامیان طبیعت قهستان را چگونه ارزیابی می کنید؟نتایج ثبت رای